Patientinformation om integritetspolicy för GDPR

Vilka uppgifter lagras?

Förnamn
Efternamn
Telefonnummer
E-postadress
Personnummer
Anamnes, det vill säga din sjukdomshistoria.

Vart lagras dessa uppgifter?

Uppgifterna lagras i det boknings- och journalsystem som vi använder.

www.bokadirekt.se – Bokningssytem
www.kaddio.se – Journalsystem

Varför lagras dessa uppgifter?

Dina uppgifter lagras så att korrekt medicinsk bedömning kan göras för det tillstånd som du har sökt oss för.
Vi kan då lättare tillämpa rätt undersökning och behandling samt omvärdera och anpassa behandlingen under tidens gång. Vi kan också kontakta er vid behov.

Vem kan hitta uppgifterna om dig?

Ingen kan hitta dina uppgifter förutom terapeuten du har besökt.

Hur länge finns uppgifterna om dig kvar i vårat register?

Uppgifterna kommer att finnas kvar i högst 3 år, vi går kontinuerligt igenom registret för att ta bort de patient journaler som har varit inaktiva i 3 år.

Det är du som bestämmer om du vill ändra eller ta bort uppgifer i din journal eller att helt bli borttagen från vårat register.

2019-04-27T16:00:02+00:00april 27, 2019|